บรรยายพิเศษ Online เจาะลึกข้อมูลทำธุรกิจให้ “รวย” พร้อมได้ใบ “ปริญญา”

บรรยายพิเศษ Online เจาะลึกข้อมูลทำธุรกิจให้ “รวย” พร้อมได้ใบ “ปริญญา”
โดย ดร.ภก. แสงสุข พิทยานุกุล

พิเศษบรรยายออนไลน์ โดย ดร.ภก.แสงสุข พิทยานุกุล
เจาะลึกข้อมูลการทำธุรกิจพร้อมแผนการเรียนปริญญาโท สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่ IESA
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 17.00-18.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
ต้องเรียนจบปริญญาตรีก่อนเท่านั้นถึงสามารถสมัครได้ค่ะ