มาเติมไฟไปกับ..นักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้าน!!

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา เชิญพบกับนักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านตัวจริง พี่อูน ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 ณ.ห้องบรรยายชั้น 1 ห้อง 101