เรื่อง รับสมัครงานอาจารย์และบุคลากร


สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา เปิดรับสมัครอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  • อาจารย์
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวได้ที่ กลุ่มงานอธิการบดี สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา อาคาร 1 หรือส่งไปรษณีย์ ถึงสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา 109 หมู่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 หรืออีเมล์ info@iesa.ac.th