Monthly Archives: สิงหาคม 2021

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทที่มีอายุมากกว่า 100 ปี

อย่างที่เรารู้กันดีว่า ด้วยผลกระทบของโควิด-19 ที่เกิดขึ […]

4 เหตุผลในการใช้ข้อมูลประชากรในการวิเคราะห์เพื่อธุรกิจ

อย่างที่เรารู้กันดีว่า ตัวเลขมีอยู่ในหลากหลายแหล่งข้อมู […]

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต” (ผ่านระบบออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 6

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 – ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมู […]

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต” (ผ่านระบบออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูล […]