ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา

ด้วยสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา รับสมัครบุคคลเพื่ […]

โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใ […]