Category Archives: กิจกรรม

โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใ […]

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต” (ผ่านระบบออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 6

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 – ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมู […]

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต” (ผ่านระบบออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูล […]

ประมวลภาพการแข่งขันฟุตบอล CHANG FA CUP 2020 ระหว่างสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา และ กำแพงเพชร เอฟซี ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาชากังราว ริมปิง