Category Archives: บทความวิชาการ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทที่มีอายุมากกว่า 100 ปี

อย่างที่เรารู้กันดีว่า ด้วยผลกระทบของโควิด-19 ที่เกิดขึ […]

4 เหตุผลในการใช้ข้อมูลประชากรในการวิเคราะห์เพื่อธุรกิจ

อย่างที่เรารู้กันดีว่า ตัวเลขมีอยู่ในหลากหลายแหล่งข้อมู […]