การวัดระดับเจตคติในการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 49
 • File Size 374.52 KB
 • File Count 1
 • Create Date 5 ตุลาคม 2021
 • Last Updated 5 ตุลาคม 2021

การวัดระดับเจตคติในการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข

การวัดระดับเจตคติในการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข

โดย

 • พรนภา เตียสุทธิกุล และ จานนท์ ศรีเกตุ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
 • พัฒนา พรหมณี, นาวิน มีนะกรรณ และสุวุฒิ พงษ์วารินศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

This entry was posted in . Bookmark the permalink.