แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 12.00 KB
 • File Count 1
 • Create Date 5 ตุลาคม 2021
 • Last Updated 5 ตุลาคม 2021

แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้

แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้

โดย

 • พัฒนา พรหมณี, มาโนชญ์ ชายครอง, เอกทัศน์ เอกคม, ศรีสุรางค์ เอี่ยมสะอาด
  อาจารย์ประจำหลักสูจรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
 • มยุรี เนื่องจากอินทร์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
 • พรนภา เตียสุทธิกุล
  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Journal of Nakhonratchasima College Vol.13 No.1 January - April 2019

This entry was posted in . Bookmark the permalink.